Psychologiczna-Pedagogiczna Niepubliczna Poradnia

Przygotowaliśmy ofertę, która przybliży, w jakich sytuacjach można się do nas zwrócić:

  • Psycholog
  • Pedagog
  • Oligofrenopedagog, surdopedagog
  • Logopeda
ZOBACZ NASZĄ OFERTĘ

Formularz zgłoszeniowy

Proszę o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

W celu ustalenia terminu skontaktujemy się z Państwem telefonicznie.

Dane dziecka

Imię i nazwisko dziecka
Adres zamieszkania (ul.,miejscowość, kod pocztowy)
Data urodzenia (dd/mm/rr):
Miejsce urodzenia
nr PESEL dziecka
Nazwa i adres przedszkola/szkoły
Klasa do której uczęszcza dziecko
Powód zgłoszenia na konsultację

Dane kontaktowe

Imiona i nazwiska
rodziców/prawnych opiekunów
Osoba zgłaszająca
Tel. kontaktowy
Adres e-mail
Skąd Państwo dowiedzieli się o naszej Poradni

Odwołanie wizyty w dniu wyznaczonym wiąże się z uiszczeniem opłaty w wysokości połowy ceny konsultacji.

Zapoznałem/am się ze statutem Poradni i wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie w celach związanych z zgłoszeniem dziecka na wizytę w poradni, danych osobowych przez Poradnię Dziecka zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych