Psychologiczna-Pedagogiczna Niepubliczna Poradnia

Przygotowaliśmy ofertę, która przybliży, w jakich sytuacjach można się do nas zwrócić:

 • Psycholog
 • Pedagog
 • Oligofrenopedagog, surdopedagog
 • Logopeda
ZOBACZ NASZĄ OFERTĘ

Nasza Poradnia - Oferta

PSYCHOLOG

Diagnoza:

 • z zakresu poziomu inteligencji
 • z zakresu rozwoju poszczególnych sfer
 • osobowości
 • zaburzeń emocjonalnych
 • całościowych zaburzeń rozwojowych (typu autyzm, Zespół Aspergera)
 • oceny rozwoju niemowlęcia i małego dziecka
Terapia psychologiczna:
 • dzieci niepełnosprawnych
 • dzieci ze spektrum autyzmu
 • dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi
 • dzieci z problemem w nauce
 • wspomaganie rozwoju niemowląt i dzieci przedszkolnych
Konsultacje i poradnictwo:
 • w trudnościach wychowawczych
 • w sprawach kryzysowych dotyczących sytuacji dziecka
 • w sprawach rozwodowych dotyczących sytuacji dziecka
 • w sytuacjach przemocy w rodzinie

OLIGOFRENOPEDAGOG, SURDOPEDAGOG

Diagnoza:

 • ocena ryzyka dysleksji
 • diagnoza i opinia o dysleksji
Terapia:
 • dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu
 • zajęcia rewalidacyjne
 • zajęcia terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami zachowania 
 • wdrażanie metod efektywnego uczenia się dla dzieci z trudnościami w nauce
Poradnictwo:
 • sytuacje kryzysowe
 • trudne sytuacje rodzinne
 • w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 
 • doradztwo zawodowe

LOGOPEDA

Diagnoza:

 • poziomy rozwoju mowy
 • wad wymowy (rodzaju nieprawidłowo realizowanych głosek i sposobu ich wymawiania)
 • budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego i kinestezji artykulacyjnej
 • zaburzeń mowy i komunikacji

Terapia:

 • opóźnionego rozwoju mowy (pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z mówieniem i rozumieniem mowy oraz stymulowanie procesu nabywania kompetencji warunkujących prawidłowy przebieg komunikacji językowych)
 • wad wymowy

  FIZJOTERAPEUTA


Diagnoza:
 • ocena rozwoju sensorycznego
 • badanie na potrzeby fizjoterapii
 • ocena wad postawy
 • ocena neurorozwojowa
Terpia:
 • opóźnień lub zaburzeń w przebiegu rozwoju psychomotorycznego
 • stymulacja rozwoju motorycznego
 • zaburzeń ruchowych - wzmożone lub osłabione napięcie mięśniowe
 • uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego (Mózgowe Porażenie Dziecięce, przepuklina oponowo-rdzeniowa)
 • uszkodzeń obwodowego układu nerwowego
 • rehabilitacja w chorobach genetycznych oraz wad wrodzonych
 • terapia chodu
 • terapia ręki
 • korygowanie wad postawy (skoliozy, plecy okrągłe, płaskostopie itp.)