Psychologiczna-Pedagogiczna Niepubliczna Poradnia

Przygotowaliśmy ofertę, która przybliży, w jakich sytuacjach można się do nas zwrócić:

 • Psycholog
 • Pedagog
 • Oligofrenopedagog, surdopedagog
 • Logopeda
ZOBACZ NASZĄ OFERTĘ

Nasza Poradnia - Nasze terapie

FIZJOTERPIA KONCEPCJĄ NDT-BOBATH

Metoda NDT-Bobath powstała w latach 40 XX w. Od wielu lat jest stosowana na całym świecie, zarówno dla dzieci jak i dorosłych.
W Polsce koncepcja NDT-Bobath stosowana jest z powodzeniem w terapii wcześniaków, niemowląt i dzieci starszych z zespołami neurologicznymi, ortopedycznymi, genetycznymi oraz prezentującymi opóźnienia w rozwoju ruchowym.
Nauczanie prawidłowego ruchu odbywa się poprzez sterowanie punktami kluczowymi ciała (głową, obręczą barkową i obręczą biodrową). W terapii wykorzystywane są różnego rodzaju sprzęty ułatwiające dziecku prawidłową aktywność antygrawitacyjną. Należą do nich wałki, piłki, kliny czy deski równoważne. Są one pomocne, ale nie konieczne. Ważniejsza jest wiedza terapeuty o rozwoju prawidłowym i nieprawidłowym, o sposobach rozwiązywania problemów psychoruchowych pacjentów. Metoda nie polega też na nauczaniu pełzania, czworakowania, siadania czy chodzenia, a na pokazaniu podstawowych elementów ruchu wchodzących w skład omawianego mechanizmu odruchu postawy. Metoda NDT-Bobath powstała dla dzieci u których stwierdzono mózgowe porażenie dziecięce, ale może być stosowana także u dzieci z innymi zaburzeniami, zespołami i chorobami np.: u pacjentów z przepukliną oponowo-rdzeniową, zespołem Downa, opóźnieniem psychoruchowym, wadami postawy ciała, uszkodzeniem splotu barkowego, kręczem szyi oraz zburzeniami integracji sensomotorycznej. Tak szerokie spektrum stosowania omawianej metody jest możliwe ze względu na to, iż we wszystkich wymienionych problemach dzieci nieprawidłowo gromadzą doświadczenia zmysłowo-ruchowe. Koncepcja NDT-Bobath umożliwia dokonywania korekty w sposobach zbierania tych doznań.

MUZYKOTERAPIA

To najefektywniejsza forma muzykoterapii! Zajęcia indywidualne są starannie przygotowywane specjalnie dla danej osoby w oparciu o indywidualny program muzykoterapii.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu (we wtorki) i trwają 30 minut.Po sesji zawsze odbywa się konsultacja z rodzicem(15 minut) omawiająca to co wydarzyło się podczas zajęć wraz z zaleceniami do pracy w domu.

Muzykoterapia indywidualna wykorzystuje wszelkie formy aktywności muzycznych, które pozwolą na rozwijanie potencjału dziecka oraz wyrównywanie jego deficytów. Podczas zajęć śpiewamy, słuchamy aktywnie muzyki, tańczymy, gramy na instrumentach perkusyjnych i gitarze, improwizujemy. Terapeuta wykorzystuje przede wszystkim muzykę graną na żywo.

Muzykoterapia indywidualna wspiera wszechstronny rozwój każdego dziecka!Zajęcia są wspaniałym uzupełnieniem innych terapii (logopedycznej, psychologicznej) realizowanych przez dziecko.

W zajęciach może uczestniczyć dziecko w każdym wieku. W przypadku małych dzieci w zajęciach uczestniczą również rodzice.

Szczególne wskazania do muzykoterapii:

 • Autyzm i Zespół Aspergera
 • Zespół Downa
 • Niepełnosprawność intelektualna
 • Zaburzenia zachowania
 • Zaburzenia rozwoju mowy
 • Inne zaburzenia rozwojowe

Współczesna, prawidłowo prowadzona muzykoterapia jest oparta o metody potwierdzone naukowo (evidence-based) i standardy pracy akceptowane przez takie organizacje jak: American Music Therapy Association czy Polskie Stowarzyszenie Muzykoterapeutów.

Muzyka stymuluje obie półkule mózgowe i posiada uniwersalny kod językowy, który dociera tam gdzie inne możliwości zawiodły. Kontakt z żywą muzyką i instrumentami stymuluje i integruje zmysły.

Przede wszystkim muzyka rozbudza radość, ciekawość i motywację. Jest to punkt wyjścia do nauki nowych umiejętności i rehabilitacji.

Wykorzystujemy naukę poprzez zabawę muzyką. Dzięki temu dziecko - robiąc lubiane przez siebie rzeczy - uczy się nowych umiejętności. Muzyką rozwijamy!

Więcej informacji:http://muzykowo.com.pl/

muzykoterapeuta - Agnieszka Sepioło

METODA KRAKOWSKA

Zastosowanie metody krakowskiej w terapii logopedycznej

W terapii mowy niezwykle pomocne, a zarazem naturalne dla dziecka jest stosowanie Metody krakowskiej, ponieważ małe dziecko uczy się języka od podstaw, naśladując naturalny rozwój: rozpoznaje i powtarza zapisane samogłoski, sylaby wyrazy. Metoda Symultaniczno-Sekwencyjna wczesnej nauki czytania opiera się na wiedzy o sekwencyjnych zdolnościach lewej półkuli mózgowej przy równoczesnym korzystaniu z symultanicznych sposobów przetwarzania bodźców językowych półkuli prawej. Materiał językowy,uporządkowany od najprostszych zadań, dziecko opanowuje symultanicznie- globalnie rozpoznając samogłoski, onomatopeje i wyrazy, oraz analityczno- sekwencyjnie czytając pierwsze sylaby otwarte, wyrazy dwusylabowe zbudowane z sylab otwartych, zdania, proste teksty. Terapia prowadzona metodą krakowską jest przeznaczona dla dzieci nie mówiących lub posługujących się własnym kodem językowym, dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi zaburzeniami rozwoju. Najlepszy czas na poznawanie kodu pisanego u dzieci przypada na sam początek wieku przedszkolnego. Dziecko pracujące metodą krakowską rozwija swój intelekt poprzez język. W terapii tej ćwiczenia ogólnorozwojowe łączone są symultaniczno-sekwencyjną metodą czytania, ponieważ daje to podstawę komunikowania się z otoczeniem i zarazem kształtowania się funkcji poznawczych. Korzyścią wynikającą ze stosowania tej metody jest nauka czytania w wieku przedszkolnym, która jest podstawowym sposobem w terapii zmierzającej do osiągnięcia prawidłowej artykulacji głosek u dzieci z nie zakończonym rozwojem mowy oraz z wadami wymowy. Ponadto czytanie w znacznym stopniu ułatwia pracę z dziećmi z alalią (niewykształconą mową). Dodatkowo wczesna nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną Jagody Cieszyńskiej daje ogromne możliwości stymulowania intelektu dziecka. Poprzez czytanie kształtuje się wyobraźnia, która jest niezbędna do kreatywnego myślenia. Pobudza się również ośrodki odpowiedzialne za rozwój mowy u dzieci z zaburzeniami mowy.

logopeda, oligofrenopedagog mgr Jolanta Bartodziej

MASAŻ USTNO - TWARZOWY

logopeda, oligofrenopedagog mgr Jolanta Bartodziej

REFLEKSOLOGIA CZASZKOWO-KRZYŻOWA

Zasada działania refleksoterapii czaszkowo-krzyżowej (cranio-sakralnej).

Zaburzenie, które występuje w różnych częściach ciała, diagnozowane są za pomocą dotyku na stopach. Celem jest stwierdzenie nierównomiernego przepływu płyny mózgowo – rdzeniowego w ciele, zaburzeń w układzie nerwowym i w strukturach. Głównym celem refleksologii jest poprawa zdrowia, kondycji psycho-fizycznej, szybsza regeneracja po stanach chorobowych, wzmocnienie organizmu, lepsza koncentracja i skupienie uwagi oraz ogóle pozytywne nastawienie. Dzięki refleksologii usuwane są też toksyny z ciała co skutkuje przywróceniem harmonii w ciele.

W refleksoterapii czaszkowo-krzyżowej wyróżniono 4 etapy powrotu do zdrowia:

 • Praca z autonomicznym układem nerwowym.
 • Praca z układem czaszkowo-krzyżowym.
 • Praca ze strefami potylicznymi.
 • Opracowanie powięzi i ich leczenie w połączeniu z receptorami na stopach.

socjolog, oligofrenopedagogmgr Sonia Jarzombek-Ziemiańska

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

Informujemy, że w Naszej Poradni mogą Państwo skorzystać z bezpłatnych zajęć w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Program dotyczy dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania.

TERAPIA BEHAWIORALNA