Psychologiczna-Pedagogiczna Niepubliczna Poradnia

Przygotowaliśmy ofertę, która przybliży, w jakich sytuacjach można się do nas zwrócić:

  • Psycholog
  • Pedagog
  • Oligofrenopedagog, surdopedagog
  • Logopeda
ZOBACZ NASZĄ OFERTĘ

Nasza Poradnia - Kadra

Julia Knapik - psycholog, fizjoterapeuta, terapeuta terapii behawioralnej.

Główne szkolenia zawodowe: 
neuropsychologia kliniczna dziecka, wsparcie dla uczniów z zaburzeniami zachowania i emocji, rola artoterapii w procesie leczenia i rehabilitacji niepełnosprawnych pacjentów.

Zainteresowania naukowe:
edukacja ekologiczna i psychologiczna, zagadnienia związane z rozwijaniem umiejętności, zainteresowań  i społecznych (komunikacja interpersonalna, wrażliwość, wsparcie, relacje
w rodzinie), niepełnosprawność pochodzenia neurologicznego, a także model relacji człowiek-środowisko naturalne.

Inspirację czerpie z filozofii głębokiej ekologii, ekopsychologii oraz z obserwacji i bliskiego kontaktu ze światem natury. W życiu prywatnym mama Emilki i Małgosi.

Jolanta Bartodziej - logopeda, oligofrenopedagog

Absolwentka studiów logopedycznych na Uniwersytecie Śląskim oraz Edukacji Zdrowotnej z Rehabilitacją w Wyższej szkole Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Oligofrenopedagog.

Kwalifikacje dodatkowe: kurs Terapii Behawioralnej I i II stopnia, szkolenie I i II stopnia z zakresu Diagnozy i Terapii Zaburzeń Sensorycznych Metodą Carla Delacato, I moduł Terapii Czaszkowo-Krzyżowej (Craniosacral Therapy) oraz I moduł Terapii Sensomotorycznej i Korekty Dysfunkcji Ustno-Twarzowych.

W mojej pracy logopedy koncentruję się głównie na tym, by pomagać dzieciom w przezwyciężeniu barier w komunikowaniu się. Dbam o kształtowanie się prawidłowej wymowy, pracuję nad usuwaniem jej wad oraz nad nauczaniem mowy w wypadku jej braku - ze względu na różnorodne dysharmonie rozwojowe. Specjalizuję się również w terapii mowy dzieci z obniżoną sprawnością intelektualną. W swojej pracy, dostrzegam potrzeby indywidualne każdego dziecka i staram się je rozwijać, dlatego zawsze ustalam indywidualny program terapii logopedycznej. W stosunku do małego pacjenta, zwłaszcza do dziecka nieharmonijnie rozwijającego się, preferuję podejście holistyczne, bazując na metodach dostosowanych do potrzeb dziecka, również na neurosensomotorycznych metodach rozwojowych w przypadku osób z problemami sensomotorycznymi i dysfunkcjami ustno twarzowymi. Staram się aby, zajęcia logopedyczne odbywające się najczęściej w formie zabawowej, nie były dla dziecka męczącą i żmudną pracą, ale nauką połączoną z wesołą zabawą.

Prywatnie, z zamiłowania do podróży - Certyfikowany Piilot Wycieczek.


Dorota Frej-Kuciapa - logopeda, surdopedagog, nauczyciel języka migowego

„Mowa otwiera przed dzieckiem drzwi, które wcześniej były dla niego zamknięte."
J. Piaget

Prawidłowe kształtowanie się i rozwój mowy dziecka jest podstawą w kształtowaniu i rozwoju jego osobowości. Dzięki rozumieniu poznaje otaczający je świat, a dzięki umiejętności mówienia potrafi wyrazić swoje spostrzeżenia, pragnienia, uczucia oraz przeżycia.

Jeżeli wieloetapowy proces, jakim jest rozwój mowy, jest wstrzymany, opóźniony lub też nieharmonijny – dziecko traci możliwość pełnego poznawania świata i wyrażania siebie.

Jako logopeda wiem, że najważniejsza w tym momencie jest trafna diagnoza, a zaraz po niej terapia – systematyczna i konsekwentna. Wcześnie podjęta stwarza szanse na powodzenie w nauce mówienia. Wspólna praca logopedy, rodziców i dziecka to ogromne wyzwanie, ale też satysfakcja i radość z pierwszych prób wypowiadania sylab, wyrazów, zdań...

Moim priorytetem jest stymulowanie rozwoju mowy, jego aspektu werbalnego i niewerbalnego, dla którego podstawą jest rozumienie. Co jest moim celem?- przygotowanie dziecka do komunikowania się, a więc otwierania wcześniej zamkniętych drzwi.Elżbieta Marzec - logopeda, glottodydaktyk, oligofrenopedagog, certyfikowany nauczyciel, terapeuta dziecka z autyzmem

 

W mojej pracy skupiam się na kształtowaniu prawidłowej mowy która jest podstawowym procesem w interakcjach społecznych, ponadto jest  potrzebą psychiczną każdego człowieka.  Specjalizuję się w terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zaburzeniami centralnego przetwarzania słuchowego (APD). Ponadto prowadzę terapie logopedyczną związaną z opóźnionym rozwojem mowy, terapię nastawioną na redukowanie nienormatywnie realizowanych fonemów oraz jako glottodydaktyk przygotowuję do nauki czytania i pisania.
W moim mniemaniu nauka mowy jest znacznie trudniejsza aniżeli rozwój motoryczny, związane jest to z dużą precyzja ruchów artykulacyjnych.  Dlatego też praca nad rozwojem mowy wymaga czasu  i systematycznych działań, które warunkują osiągniecie sukcesu. 

 


Agnieszka Sepioło - muzykoterapeuta

MT–BC – certyfikowany muzykoterapeuta, absolwentka studiów licencjackich Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej; specjalność: muzykoterapia. 

Posiada doświadczenie w pracy z różnymi grupami pacjentów i stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w różnych kursach i warsztatach muzyko-terapeutycznych. Uczestniczyła w konferencjach i warsztatach ogólnopolskich i międzynarodowych, takich jak AMTA 2014 Conference, "Pursue Your Passion for Music Therapy" w Louisville - Stany Zjednoczone; World Congress of Music Therapy 2014: Cultural Diversity in Music Therapy Practice, Research and Education w Krems – Austria czy "Beautiful techniques of art for smiles of children”- Koukli, Grecja.

Zakres specjalizacji: 
Głównym obszarem działania jest muzykoterapia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, głębokim i znacznym, niepełnosprawnością sprzężoną, zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz zaburzeniami zachowania. W swojej praktyce wykorzystuje podejście eklektyczne jednak najbliższe jest jej podejście muzykoterapii kreatywnej Nordoff & Robbins, zakorzenionej w psychologii humanistycznej. Uwielbia patrzeć w gwiazdy, dalekie podróże i białą kawę : )

Joanna Orlańska – fizjoterapeuta neurorozwojowy

Mgr fizjoterapii, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego. Terapeuta neurorozwojowy, certyfikowany terapeuta koncepcji NDT-Bobath oraz NDT- Bobath Baby, PNF, Terapii Czaszkowo- Krzyżowej oraz Kinesiology Taping. Fizjoterapią dzieci zajmuję sie od 2008 r.

Rozwój psychoruchowy dziecka w pierwszych latach życia przebiega bardzo dynamicznie, nie zawsze harmonijnie, dlatego wnikliwa obserwacja dziecka, pogłębiona diagnostyka oraz wdrożenie postępowania terapeutycznego tak wcześnie jak jest to możliwe, może zapobiegać utrwalaniu się nieprawidłowych wzorców postawy i ruchu u dziecka.