Psychologiczna-Pedagogiczna Niepubliczna Poradnia

Przygotowaliśmy ofertę, która przybliży, w jakich sytuacjach można się do nas zwrócić:

 • Psycholog
 • Pedagog
 • Oligofrenopedagog, surdopedagog
 • Logopeda
ZOBACZ NASZĄ OFERTĘ

Nasza Poradnia - Testy

TESTY:
 • STAIC
 • CAT-A
 • SPK-DP
 • SKALA DOJRZAŁOŚCI UMYSŁOWEJ COLUMBIA
 • TEST PAMIECI WZROKOWEJ BENTONA
 • TEST PERCEPCJI WZROKOWEJ FROSTIG
 • DIAGNOZA MOŻLIWOŚCI INTELEKTUALNYCH (DMI)
 • TEST MATRYC RAVENA 
 • PROFIL PSYCHOEDUKACYJNY PEP-R
 • SKALA INTELIGENCJI D.WECHSLERA WISC-R
 • IDS SKALE INTELIGENCJI I ROZWOJU DLA DZIECI W WIEKU 5-10 LAT
 • SKALA RYZYKA DYSLEKSJI (SRD)
 • TESTY DO DIAGNOZY DYSLEKCJI
 • BATERIA METOD DIAGNOZY PRZYCZYN NIEPOWODZEŃ SZKOLNYCH U UCZNIÓW W WIEKU 10-12. BATERIA 10/12
 • BATERIA METOD DIAGNOZY PRZYCZYN NIEPOWODZEŃ SZKOLNYCH U DZIECI OŚMIOLETNICH. BATERIA-8
 • BATERIA METOD DIAGNOZY  ROZWOJU PSYCHOMOTORYCZNEGO DZIECI 5 I 6 LETNICH. BATERIA 5/6
 • BATERIA METOD DIAGNOZY PRZYCZYN NIEPOWODZEŃ SZKOLNYCH U UCZNIÓW GIMNAZJÓW. BATERIA – GIM
 • PROFIL SPRAWNOŚCI GRAFOMOTORYCZNYCH
 • ZESTAW METOD LATERALIZACJI
 • MATEMATYKA-SZKOŁA PODSTAWOWA