Psychologiczna-Pedagogiczna Niepubliczna Poradnia

Przygotowaliśmy ofertę, która przybliży, w jakich sytuacjach można się do nas zwrócić:

  • Psycholog
  • Pedagog
  • Oligofrenopedagog, surdopedagog
  • Logopeda
ZOBACZ NASZĄ OFERTĘ

Nasza Poradnia - Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Co zrobić i jakie dokumenty przedstawić, by dziecko zostało objęte Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju

Jeżeli rodzic jest zaniepokojony rozwojem swego dziecka, obserwuje niepokojące sygnały w zachowaniu malucha, równolegle z wizytą u lekarza pediatry powinien zgłosić się do poradni psychologiczno - pedagogicznej w swoim mieście lub gminie. Zatrudnieni tam specjaliści dokonają obserwacji i zdiagnozują dziecko pod kątem jego rozwoju psychomotorycznego oraz dokonają szczegółowej diagnozy funkcjonalnej. Na podstawie wyników tych badań poradnia wydaje stosowną opinię i kwalifikuje (lub nie, jeżeli dziecko rozwija się prawidłowo) dziecko do zajęć w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Wymagane dokumenty

Niezbędnym dokumentem do zakwalifikowania dziecka do tego typu zajęć jest opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej, wydawana na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.

Do wniosku rodzice dołączają:
-
zaświadczenie lekarskie ze stwierdzoną niepełnosprawnością i dokładną diagnozą (neurolog/psychiatra)  
- orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dziecko posiada)
- opinia psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna
- opinię o funkcjonowaniu dziecka z placówki (jeżeli dziecko uczęszcza)

Opinia obowiązuje od momentu wydania do rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole.

Z tym dokumentem rodzic powinien zgłosić się do placówki prowadzącej Wczesne Wspomaganie Rozwoju.